Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Faktorer som påverkar

Är du överviktig, man med föräldrer som snarkade och över 50 år har du stor risk att drabbas av sömnapné. Men dra dig inte för att besöka läkaren även om du är själv kan åtgärda någon eller några av faktorer nedan. Sömnapné är en sjukdom som allra oftast kräver professionell behandling.

Övervikt

Cirka 75% av alla sömnapnoiker är överviktiga. Att överviktiga lättare drabbas av sömnapné har troligen att göra med att fett samlas under tungan, i gommen och i svalget, vilket gör det svårare för luften att passera. En annan orsak är att magen trycker mot bröst och andningsorgan.

Sömnapnoiker som lyckas minska sin övervikt upplever ofta en mycket positiv inverkan på både snarkning och antalet andningsuppehåll rätt snabbt.

Halsmått

Förutom övervikt anses antalet centimeter runt halsen vara en faktor som ökar risken att drabbas. Risken ökar vid ett halsmått över 40 cm för kvinnor och 43 centimeter för män.

Alkohol

Alkohol gör att musklerna i svalget slappnar av. För en person med sömnapné kan alkoholen bidra till att göra andningsuppehållen både längre och kraftigare. En sömnapnoiker bör därför tänka på begränsa sitt alkoholintag och helt undvika alkohol timmarna före läggdags.

Tobak

Tobaksrök irriterar slemhinnorna i näsa och svalg. Irritationen gör att slemhinnorna svullnar. Luften får då svårare att passera, vilket ökar risken för både snarkning och apnéer. Har man rökt länge kan man även utveckla lungemfysem som ytterligare försämrar syreupptagningen. Att sluta röka är av yttersta vikt om man fått diagnosen sömnapné.

Ärftlighet

Sömnapné kan ”ärvas”. Forskarna tror att detta har att göra med att genetiska anlag styr sammansättningen av de muskelfibrer som finns i svalget. Utseendet på fibrerna kan vara avgörande för uppkomsten av sömnapné. Om sömnapné upptäcks i familjen, kan det därför vara en god idé att vara lite extra uppmärksam på övriga medlemmar.

Kön

Att sömnapné är vanligare bland män har troligtvis att göra med en annan fördelning av kroppsfett och den annorlunda uppsättningen av hormoner. Ungefär 4% av alla svenska män, dvs över 350 000 och 2% av alla kvinnor i åldern 30-79 år, dvs över 180 000 beräknas vara drabbade av sömnapné.

När kvinnor når övergångsåldern så förändras fördelning mellan män och kvinnor till att bli 50/50. Enligt vetenskapen beror detta på hormonförändringar

Kroppsliga faktorer

Näspolyper, sned skiljevägg i näsan, stora halsmandlar, överbett och tillbakadragen underkäke är fysiska faktorer som kan inverka negativt på luftens passage genom näsa och svalg. Vissa av problemen kan ibland avhjälpas med en mindre operation.

Astma

Personer med svår astma, dvs en kronisk inflammation i luftrören och lungorna, löper en större risk att drabbas av sömnapné. Omvänt kan behandling av sömnapné leda till en förbättring hos människor där medicinsk behandling inte hjälpt för att hålla astman under kontroll.