Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

1 jan 2023 bytte vi namn till Apné Sverige

Sesar visar apnéstatistik

SESAR kartlägger utredning och behandling av misstänkt sömnapné. Med hjälp av registret utvärderas väntetider, samtliga behandlingsalternativ och samsjuklighet.

Syftet med SESAR
SESAR startade 2009 och har vuxit kraftigt. I dag finns närmare 40 000 patienter i registret. Syftet med registret är att fler patienter som lider av sömnapné ska diagnostiseras och få rätt behandling. Syftet är också att utjämna skillnader över landet i den vård patienterna får. Registret utgör även ett betydelsefullt underlag för klinisk behandlingsforskning.

Underbehandlad folksjukdom
Sömnapné kan ha såväl perifera (obstruktiv) som centrala (central) orsaker. Central sömnapné är ovanligt medan obstruktiv sömnapné är en folksjukdom. Omkring 10 % av alla kvinnor och 20 % av alla män i åldern 30–60 har obstruktiv sömnapné. Färre än hälften har fått en diagnos eller behandling. Sjukdomen leder till andningsuppehåll under sömnen. Sömnapné påverkar sömnens kvalitet och ökar på sikt risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Inklusionskriterier
I SESAR ingår patienter med sömnapné (diagnoskod G47.3) som är 18 år och äldre. Kriterier för diagnosen sömnapné skiljer sig mellan olika länder.

Apnéföreningen Väst är representerad i styrgruppen för SESAR

Till Sesars hemsida