Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Ordförklaringar

Nedan finner du några termer som du förmodligen kommer att komma i kontakt med.
De är indelade i : Allmänt, CPAP-apparaten och slutligen om masker

Allmänt

Apnea
Apnea är Latin för ingen andning, vilket är precis det som händer vid sömnapné. Av diagnostiska skäl klassificeras en apné som ett andningsstopp på 10 sekunder eller mer under sömn.

Hypopné
Nära besläktad med apné, en hypopné är en delvis blockad av luftvägarna. Under en hypopné är andningen ytligare. Din andning är 30-50% lägre än din normala andning under 10 sekunder eller längre.

AHI
Denna akronym står för Apné-Hypopné Index. AHI mäts genom att ta det totala antalet apnéer och hyopnéer (“händelser”) som du har under en natt, delat med antalet timmar du sovit. På behandlingsapparaten beräknas detta på samma sätt, dvs antalet händelser delat med antal timmar som du faktiskt sovit med apparaten under natten.

Även människor utan sömnapné kan ha händelser under natten. Så länge ditt resultat är 5 eller lägre, så är det bra! Om du börjar få ett resultat högre än 5, tala med din läkare eller vårdpersonal. En ökning av AHI kan bero på dålig tillpassning av mask eller läckage, men det kan också betyda att din behandling behöver justeras.

OSA står för obstruktiv sömnapné. Det är den vanligaste formen av andningsrelaterad sömnstörning. OSA är när en apné eller hypopné inträffar pga total eller delvis blockering eller kollaps av de övre luftvägarna.

CSA står för central sömnapné. I detta fall är luftvägen öppen, men hjärnan skickar inga signaler till kroppen att andas. Vissa människor har också mixade apnéer, eller en blandning av OSA och CSA relaterade händelser under natten.

Tryck
Trycket, dvs den kraft som luften behöver för att hålla luftvägen öppen mäts i centimeter vatten. Det tryck som din sömnspecialist förskrivit kan t.ex vara 12 cm H2O, eller inom ett visst område som 6-15 cm H2O. Behandlingstrycket ställs in av en sömnspecialist inom vården och ska inte justeras utan att man konsulterat sin läkare innan.

Om din apparat

Du har nu fått hem din apparat och börjar lära känna den bättre, men vad innebär alla dessa inställningar? Vad var det vårdpersonalen sa att ramp betydde nu igen? Här följer en förklaring av några alternativ som kan finnas tillgängliga på din behandlingsapparat.

CPAP/APAP/VPAP
Dessa förkortningar beskriver de olika typer av apparater för behandling av sömnapnépatienter.

CPAP står för Continuous Positive Airway Pressure (kontinuerligt positivt luftvägstryck). Ett CPAP-system som tillför luft med ett fast tryck för att hålla luftvägen öppen under natten.

APAP betyder Automatic Positive Airway Pressure (automatiskt positivt luftvägstryck). Tryckbehovet skiftar under natten, till skillnad från en CPAP kommer en APAP automatiskt justera trycket som levereras. APAP reagerar på händelser eller brist på händelser, genom att öka eller minska trycket. Detta underlättar att ge det optimala trycket som behövs för varje sömnfas, och det kan upplevas som bekvämare än CPAP.

VPAP står för Variable Positive Airway Pressure (variabelt poitivt luftvägstryck). Det kallas även för bilevel-behandling och behandlingsapparaten ger två olika trycknivåer: ett högre tryck när du andas in, och ett lägre tryck när du andas ut.VPAP eller bilevel-apparater är lämpliga för patienter som behöver behandlingstryck över 20 cm H2O.

Ramp/Ramp time
Ramp inställningen är framtagen för att hjälpa till att göra behandlingen bekvämare genom att gradvis öka luftrycket till ordinerad nivå varje natt. När ramp används, så kommer lufttrycket börja på en lägre nivå och sakta byggas upp under 45 min till ditt ordinerade behandlingstryck.

ResMed’s AirSense 10-apparat har en AutoRamp™-funktion, som precis som vanlig ramp-funktion sakta ökar ditt behandlingstryck. Skillnaden är att apparaten känner av när du somnat och direkt ökar trycket till rätt nivå utan att vänta 45 minuter.

EPR™/Trycklättnad
EPR™, som står för Expiratory Pressure Relief (trycklättnad vid utandning), är också en komfort-funktion på ResMed’s behandlingsapparater. Det innebär att lufttrycket sänks milt i samband med utandning, vilket gör det lättare att andas ut mot apparaten.

SmartStart
Funktionen innebär att behandlingsapparaten startar automatiskt så fort du börjar andas i din mask och att den stoppar efter ett par sekunder när du tar av dig din mask. SmartStart™ fungerar bäst tillsammans med helmasker och näsmasker.

Läckage
Läckage mäter mängden luft som läcker ut från din mask. Läckage kan bero på flera olika saker – fel storlek eller masktyp, att masken inte tillpassats eller satts ihop korrekt, eller att någon del på masken behöver bytas ut pga slitage.

Den acceptabla nivån av maskläckage är upp till 24 L per minut. Allt under betyder att du fortfarande får full effect av din behandling. Om läckagenivån är över 24 L/minut så bör du kontrollera masken efter revor eller annan typ av slitage, gå igenom tillpassningsinstruktionerna, eller prata med vårdpersonalen för ytterligare stöd.

Flygplansläge
Funktionen finns tillgänglig på apparaten AirSense 10 med trådlös uppkoppling. När flygplansläge ställs in hindras apparaten från att skicka data, då det är ett krav under flygning. När flygplansläge stängs av så kommer apparaten fortsätta skicka data som tidigare.

Befuktning
En befuktare tillför fukt till behandlingsluften genom att värma upp vatten i en befuktare som kopplas till apparaten. Varm luft kan transportera fukt bättre än kall luft, så uppvärmda luftslangar finns tillgängligt till ResMed’s nyare apparater vilket innebär att fukten i luften hålls kvar när den transporteras från befuktaren via slangen till masken. Många användare upplever det som obehagligt att andas torr luft, men genom att lägga till befuktning av luften så kan detta obehag avhjälpas.

Kondens
Kondens kan samlas i luftslang och mask. Kodens uppstår när den varma luften från befuktaren når den kallare rumsluften och avkyls. Kallare luft kan inte hålla fukt lika bra som varm luft vilket orsakar kondens i form av vattendroppar.Om man använder en uppvärmd luftslang, som t.ex ClimateLineAir™, så kan kondens och vattendroppar undvikas. Om du använder en äldre apparat utan tillgång till uppvärmd luftslang så kan du använda en slangvärmare för att hålla den varm.

Överblick masker

Du har förmodligen provat flera olika masker innan du fick en att ta med dig hem. Komihåg namnet på din mask samt storlek, det underlättar när du behöver byta mask eller köpa en reservdel.

Helmask
Du kanske känner igen en helmask, det är den typen av mask som brukar visas i media. En helmask täcker både näsa och mun. Om du andas genom munnen när du sover så kan en helmask vara bästa alternativet. Det kan också vara bra att ha en till hands om man har allergi eller drabbas av nästäppa, luften kan fortfarande dina lungor via munnen trots att din näsa är igen täppt.

Näsmask
Näsmasker täcker endast näsan. Personer som “mun andas” kan uppleva problem med högt läckage eftersom luften går via näsan och sedan ut ur munnen. Detta kan avhjälpas genom att använda ett hakband som hjälper till att hålla munnen stängd.

Näskuddemask
Näskuddemaskerna är populära pga dess storlek. Det är den minsta typen av mask, där två mjuka “kuddar” placeras under näsborrarna. Om du är klaustrofobisk så kan det vara ett alternative för dig. Precis som med näsmasker kan du uppleva högt maskläckage om du andas genom munnen och då kan ett hakband avhjälpa problemet.

Mjukdel
Det är den del av masken som sitter mot ansiktet/näsan. På de flesta maskerna från ResMed, är storleken på mjukdelen tryckt eller ingraverad för att lätt hitta din storlek när du behöver byta.

Huvudband
Det är banden/remmarna som håller masken på plats. Huvudbandet sträcks ut och förlorar sin elasticitet med tiden och behöver därför bytas ut då och då för att säkerställa en god tillpassning. Vissa huvudband har maskens namn och storlek printad på sig.