Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Integritetspolicy

Allmänt

Apnéföreningen i Stockholm samlar in personuppgifter för att vi på bästa sätt ska kunna ge medlemmar och andra intressenter bra service, skicka information och hålla kontakten samt för att fullgöra ingångna avtal. Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen som började gälla den 25 maj 2018. Vi är öppna med vilken information vi samlar in och varför vi gör det och vi är måna om att du ska känna dig trygg i alla kontakter med oss. Vårt juridiska namn är Apneföreningen i Stockholm och vårt organisationsnummer är 802419-0285

Personuppgifter som behandlas

I första hand samlar vi in uppgifter direkt från dig och det är namn, adress, personnummer, e-post och telefonnummer, dvs. uppgifter så att vi kan komma i kontakt med dig på olika sätt. Vi registrerar i vår samarbetspartner och vår personuppgiftsbiträdes Riksförbundets HjärtLungs medlemsregister för att kunna uppdatera det med uppgifter från det offentliga SPAR-registret.

Det gör att vi kan upprätthålla en god registervård och ha korrekta uppgifter om till exempel adresser.

Vi samlar och registrerar relevanta personuppgifter i samband med:
– När du anmäler dig som medlem
– Om du kontaktar oss via e-post, telefon, formulär på hemsidan eller i våra sociala medier
– När du anmäler dig och deltar vid en kurs, eller medlemsmöte som vi anordnar

Ändamålen för insamlingen av personuppgifter

Vi samlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra ändamål enligt följande:
– Registrera medlemskap och administrera ditt medlemskap enligt medlemsvillkoren, t ex
skicka ut faktura på medlemsavgiften
– Skicka ut vår medlemstidning Drömläget till dig som medlem och för att kunna skicka ut
annan information till dig
– För att kunna kontakta dig om du har ställt en fråga till oss eller vill att vi behandlar ett visst
ärende
– Ta fram underlag för att genomföra enkätundersökningar i syfte att förbättra vår service till
medlemmarna.

Information som kan lämnas ut

Vi vill ge dig bra service och kan därför dela med oss av information till företag för att kunna bedriva och utveckla vår verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Detta kan vara fråga om distribution, betalservice, genomförande av evenemang eller andra tjänster. Ett exempel är när vi skickar adresser till tryckeriet för distribution av vår medlemstidning Drömläge. När vi gör detta vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa
att dina personuppgifter behandlas säkert och med sekretess. Vi lämnar inte ut några uppgifter i kommersiellt syfte.

Riksförbundet HjärtLung är vår personuppgiftsbiträde

När du blir medlem hos oss blir du också en del av Riksförbundet HjärtLung och får utskick från dem. Ett exempel är bekräftelsebrev och medlemsavgiftsavier.
Riksförbundet HjärtLung är vårt personuppgiftsbiträde och ansvarar för att tillhandahålla den tekniska lösningen för medlemsregistret, själva datasystemet, och informerar oss om riktlinjer och rutiner för handhavandet av medlemsregistret. Uppdateringar av dina personuppgifter görs både lokalt av oss i apné Stockholm och av Riksförbundet HjärtLung.

Om cookies och analysverktyg på hemsidan

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för attförbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Vi har ett berättigat intresse att samla in, spara och vårda dina uppgifter eftersom vi vill förbättra vår verksamhet och service till våra medlemmar. Det kan ske t ex genom att till exempel genomföra en enkätundersökning och när vi vill nå dig med information av olika slag.

Apné Sverige är en patientorganisation som har som ändamål att förbättra vården och levnadsvillkoren för apnoiker i Sverige.

Dina personuppgifter bevaras inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Uppgifter kommer att gallras då de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter och val

Det är viktigt för oss alla att vi har korrekta uppgifter och vi kommer att på eget eller ditt initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när du vill begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas genom att kontakta oss. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter, t ex bokföringslagen. Du kan erhålla information om vilka uppgifter som är registrerade genom att begära ett registerutdrag från oss. Om du anser att Apneföreningen i Stockholm behandlar dina personuppgifter i strid med den nya dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakta oss gärna om du har frågor

Apnéföreningen i Stockholm
Vinterbrinksvägen 25
133 32 Saltsjöbaden
0733-88 00 82
info@apnesverige.se