Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Nyheter

Från vård till mammon

Tidigare satte man patienten i fokus nu verkar det vara mammon.  Gert Grundström, ordförande för Apnéföreningen i Stockolm kommenterar nu i slutet av september 2020 läget för sömnsjukvården i Stockholm.

Sömnsjukvården i Region Stockholm har havererat och Apnéföreningen frågar:

Vem skall styra sömnsjukvården, sömnexperterna eller riskkapitalisterna? Aningslösa politiker blundar och hoppas.

I Region Stockholm har patienter med sömnapnésyndrom eller andra sömnsjukdomar all anledning och vara oroliga för hur det skall gå med sömnvården i framtiden. En sömnvård som sedan mer än 20 år tillbaka till största delen utförts av Aleris FysiologLab på ett förtroendegivande och förtjänstfullt sätt. Men nu har skett en upphandling och vi riskerar en betydligt sämre sömnvård.

Stockholm Heart Center (som idag heter Aleris Sömnapné) vann upphandlingen på ett anbud som experter vi konsulterat vill kalla för helt oseriöst. Som vi tidigare rapporterat så blev det två anbudsomgångar. Den första återkallades på grund av formella fel. I denna ogiltigförklarade upphandling hade SHC lämnat ett förhållandevis väl avvägt anbud. Budet låg då 15 procent under Aleris’ anbud.

Vilket fokus finns det i upphandlingen?

Men i upphandling ’nr två’ sänkte SHC sitt anbud med hela 70 procent! Hade SHC lämnat samma anbud som i ’första försöket’ så hade man vunnit upphandlingen ändå. Innebar det att SHC räknad fel den gången? Knappast. Men de blev lurade av Capios anbud i första upphandlingen som låg på den nivå som senare SHC använde.

Capio medger att de hade räknat fel och lämnade heller aldrig in något anbud i den andra (giltiga) anbudsomgången! Man kan verkligen undra varför inte politiker, tjänstemän och icke minst reportrar som bevakar sjukvården reagerade, trots att de blev informerade av oss i Apnéföreningen.

Det som sedan händer är att Triton som äger Aleris köper Proliva som äger SHC så nu är vi på väg till ruta ett, men med en mycket stor skillnad: sömnsjukvården skall nu erbjudas till en kostnad som ligger nästan en tredjedel av Aleris’ tidigare kostnader. Anbudet ligger ju kvar enligt lag och då är det bara att sätta igång och rationalisera och dra ner på personalstyrkan. Den person som av investerarna fått uppdraget att klara detta är Mikael Lindh, styrelsemedlem i Proliva och VD för SHC.

Dränerats på kompetens

Det har nu gått flera månader och vad har hänt? Jo, det första som inträffade var att samtliga sömnläkare inte var beredda att acceptera det nya vårdsystemet! Samtidigt blev det svårt att rekrytera de rutinerade sjuksköterskor och kunniga biomedicinska analytiker som krävs till verksamheten. Mörka moln tornade upp sig och det blev allt svårare bygga upp verksamheten med det nya namnet nya Aleris Sömnapné.

Så var befinner vi oss i slutet av september? Remisserna hopar sig och köerna växer.  Ny orutinerad personal skall snabbutbildas för att ersätta rutinerade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Ny är också registreringsutrustningen Alice från Philips.

När Aleris FysiologLab hade ansvaret för sömnvården så var det alltid erfarna läkare som tolkade och bedömde de avancerade sömnundersökningar som gjordes. Nu är det meningen att ny personal ska betraktas som utbildade redan efter ca 60-80 tolkningar, vilket är en mycket kort ’utbildning’.

Detta ska jämföras med tidigare tolkningsutbildning då man använde registreringsapparaterna NOX och Watch-Pat. Tolkningsutbildningen på dessa apparater var 10-12 månader. Det verkar nu som om patienten högst 10 Ahi (antalet apnéer eller hypnopéer per timme under sömn) kommer att skickas tillbaka till vårdcentralen (till vad nytta?). Lider man av grav sömnapné, d.v.s. 30 Ahi eller mer, så förskrivs du en CPAP av sjuksköterska och biomedicinsk analytiker utan att få träffa någon läkare. Doktorn får man däremot träffa om man har mellan 10 och 30 Ahi(?!). Förmodligen för att läkaren skall avgöra om behandling skall ske med apnébettskena eller CPAP.

Köerna växer och växer

Detta kan knappast betraktas som den professionella sömnsjukvård som vi är vana vid sedan tiotals år tillbaka. De nya riktlinjerna tyder mer på styrning av riskkapitalister – i det här fallet Triton/Aleris – och där Aleris Sömnapné skall genomföra något som vi skulle kalla Mission Impossible.

KD-politikern och vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin lovade oss på ett möte i Apnéföreningen Stockholm att ”sömnvården efter upphandlingen kommer att bli bättre än tidigare och vi kan lova att köerna kommer att minska”. Ett politiskt budskap som speglar hur lite politikerna förstår av praktisk sjukvård. Köerna har aldrig varit längre.

Gert Grundström
Ordförande i Apné Stockholm