Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Nyheter

Kristdemokraterna (KD) svarar

Vi har bett alla partier att kommentera den stoppade upphandlingen och sin syn på behandlingen av sömnapné. Nedan svarar Kristdemokraterna. De tar våra synpunkter på största allvar.

Kristdemokraterna svarar

Att leva med obstruktiv sömnapné påverkar hela kroppen. Obehandlad sömnapné kan ge följdsjukdomar därför är oerhört viktigt att den som lider av sömnapné får rätt hjälp.
De ofrivilliga andningsuppehållen i sömnen leder till en sämre livskvalité och det inte finns tillräcklig energi för att göra det man vill och behöver dagtid. Arbete och fritid blir lidande.

Vi vill tillgodose vårdbehovet för denna grupp. Öppenvård för denna grupp bedrivs idag inom flera olika vårdområden och därför är det svårt att bedöma kostnaden och behovet för vården. Vi vill därför att särskilda mottagningar med rätt kompetens avseende utredning och behandling för obstruktiv sömnapné i öppenvård utanför akutsjukhus upphandlas enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Genom upphandling enligt LOU sätts prisnivån av anbudsgivaren och en god kostnadskontroll blir möjlig. Genom att upphandla flera aktörer kan valfriheten säkerställas, vilket ger patienten möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Samtidigt ska mottagningarna ha tillräcklig volym för att säkerställa en bred kompetens och hög kvalitet.

Vi är alltid måna om att patientföreträdare är delaktiga i allt arbete som berör patientgruppen. Synpunkterna på beslutsunderlaget för upphandling av sömnapnévård som inkommit från Apnéföreningen tar vi på största allvar. Vi menar att patientföreträdare alltid ska finnas med i grupper där beslut tas som rör den egna diagnosgruppen och vi har särskilt påtalat detta till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ella Bohlin
Barn- och äldrelandstingsråd (KD)
Stockholms läns landsting
Läs de andra partierna svar