Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Nyheter

SFSS-kongress skapade nya kontakter

Marja Hillerström förbereder sig inför dagen

[Stockholm] Under några heta dagar, 28-30 Maj, hade SFSS, Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, kongressdagar i Örebro med en mängd olika seminarier. Vi, apnéföreningen i Stockholm var naturligtvis där och visade upp oss tillsammans med en rad leverantörer som hjälper till med att underlätta vår sömn. Vårt bord var stundtals välbesökt av personal från olika sömnkliniker.

Under dagarna fanns det tid att bekanta sig djupare med våra leverantörer och knyta nya kontakter inom sömnområdet. Det finns en rad olika sömnmottagningar runt om i landet som visade intresse för ett samarbete med oss. De som jobbar inom sömnvården inser nyttan med en stark patientförening med många medlemmar.

Enligt den nya vårdplanen för behandlingen av oss apnoiker i Stockholm ska SFSS certifiera de som ska ta hand om oss. Enligt dem själva har de inte resurser att utbilda så många som krävs.  Så det finns en stor risk att vården av oss apnoiker försämras radikalt. Framförallt för de som ännu inte fått diagnos och går och väntar på att få testa sin sömn och kolla om de har apné eller inte. Kön växer redan nu.

Och att kostnaden för oss patienter är mycket olika beroende på var man bor i landet måste vara helt fel. Varför skiljer det tusentals kronor för att behandlas för samma sjukdom? Samma behandling. Samma sjukdom.

Vårdfrågan borde kan ske lyftas till riksnivå för att få ett likvärdigt tänk och en likvärdig, rättvis kostnad.