Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Nyheter

Årsmötesprotokoll från Väst

Årsmötet hölls 14 oktober 2020
(flyttat från 31 mars på grund av rådande situation med coronapandemin)
och man beslöt bl a om medlemsavgift och valde ny styrelse

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2021 till 150 kr för medlemmar och 100 kr för anhörig/stödmedlem

Val av styrelse för 2020
Ordförande: Sten Gustafsson

Ordinarie ledamöter:
Bolennart Larsson
Reidar Hermansson
Carin Carlsson

Ersättare i styrelsen:
Inger Svensson
Leila Hemmingsson
(2 vakanser)

Revisor: Kjell Gustafsson
Revisorssuppleant: Ingegärd Gunnarsson

Valberedning:
Då inga förslag förelåg beslutades att styrelsen har uppdraget under 2020

Årsmötesprotolkoll 2020 för Apné Väst i PDF-format