Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Nyheter

Digitalt årsmöte i augusti 2020

Digitalt årsmöte 2020 avslutat

Coronapandemin som råder under 2020 innebär som bekant att inga större möten får hållas. Det innebar att vi var tvungna att ställa in det tänkta ordinarie årsmötet i våras och troligtvis kan vi inte ha något fysiskt möte under hösten.

Därför beslöt styrelsen  att genomföra årets årsmöte digitalt.
Mötet/Sidan hölls öppen 20 aug – 1 september.
Alla medlemmar fick i god tid hem ett brev med anvisningar och möjlighet att poströsta.

Nedan hittar du alla dokument som hörde till årsmötet och det fanns ett formulär  som medlemmen kunde  mejla in synpunkter på.

Röstdokumenten som medlemmen fick hem skickades in som sedvanlig post.

Dagordning och en PowerPoint presentation i pdf

Verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsplan för 2020

Balans-och resultaträkning samt revisionsberättelsen för 2019

Begär ordet – Ge synpunkter

Årsmötet avslutat. Här fanns det chans att ge synpunkter på årsmötet.