Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Så svarar politikerna på våra frågor

Efter många turer lyckades vi i mitten av maj 2017 få stopp upphandlingen av sjukvård för apnoiker, värd flera hundra miljoner och som byggde på flera felaktiga fakta. Som patientförening hade heller inte getts chans att ta del av beslutsunderlaget som, när vi fem i tolv, fick tag på det visade sig ha stora brister och innehålla felaktigheter.*
(Mer om bakgrunden längst ned på sidan)

De olika partierna har fått ge sin syn på hur de anser att behandling av sömnapné ska bedrivas.  Först ut med att svara var Vänsterpartiet. När Kristdemokraterna (KD) gav sitt svar i början av september  har vi fått svar från alla tillfrågade partier.

I breven till politikerna bad apnéföreningens ordförande Gert att de skulle:

1) Kommentera sina svar på de tre frågor som Apnéföreningen ställde inför valet 2014
(Frågor och svaren finns att läsa i Drömläge nr 3 2014 )

2) svara på om de tycker att en expertgrupp skall svara på ansvariga politikers frågor angående upphandlingen

3) att det skall utredas vad egentligen sömnvårdsbehandlingen kostar, eftersom siffrorna som presenteras idag är felaktiga.

På denna sida kommer vi att presentera svaren från partierna.
Först ut med att svara var V och tätt efter kom M

 

Vänsterpartiet svarar:

Hej Gert!
Vänsterpartiet lyssnar gärna på era synpunkter och åsikter.
Men som du säkert vet så är det alliansen som bestämmer och sätter dagordning, även i detta ärende. Men i vår oppositions roll som försöker vi lyfta frågor, synliggöra, få diskussion och opinion om dessa frågor.
Så vi lyssnar gärna. Återkom med förslag då vi skulle kunna ses.

Med vänlig hälsning,
Håkan Jörnehed
Landstingsråd för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting

 

Moderaterna svarar:
Hej,

Tack för mejl och förslag på åtgärder i och med ärendet om vården för patienter med sömnapné. Carl Henrik heter jag och är landstingsrådssekreterare för Moderaterna här på Stockholms läns landsting. Marie Ljungberg Schött och övriga Alliansen samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit del av ert brev och jag har fått i uppdrag att svara.

Som svar på er i apnéföreningens föreslagna åtgärder vill vi informera om att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätter arbetet inför en eventuell upphandling av obstruktiv sömnapnémottagningar.

Det är planerat att genomföras en RFI (request of information) som är riktad till patientföreningar, profession och vårdgivare inom området. Här finns möjlighet att komma med inspel för att förbättra kommande förfrågningsunderlag. Målet med en RFI är att landstinget ska få in information om möjliga lösningar för att därefter eventuellt ta fram ett väl underbyggt förfrågningsunderlag. Landstinget har dock ingen skyldighet att genomföra en upphandling efter en RFI.

Gällande de frågor som rör siffrorna som apnéföreningen fått presenterade för sig och den ekonomi som ifrågasätts av apnéföreningen så kommer förvaltningens controller att gå igenom siffrorna inför kommande förfrågningsunderlag.

Önskar er en fortsatt trevlig dag

Med vänlig hälsning,

Carl Henrik Svenson
Landstingsrådssekreterare
Sjukvårdsroteln
Moderaterna i Stockholms läns landsting

 

Socialdemokraterna svarar:

Gert Grundström träffade Dag Larsson och Amanda Runsiö den 31 augusti, båda socialdemokrater. Larson anser att landstingets ekonomi nu är mycket starkare än vad det var 20013 då det var kaotiskt och beslutet om debitering fattades. Nu finns det resurser för att rätta till det systemfel som då begicks.

Dag Larsson anser att S bör arbeta för att högkostnadsskydd införs på både CPAP och masker, eftersom att det handlar om behandling av en sjukdom

Centern svarar

Tack för ditt mail där du lyfter väldigt viktiga saker. Däremot är många av de ekonomiska detaljerna som du tar upp, frågor som förvaltningen bättre kan svara på, exakt hur förfrågningsunderlagen tas fram t ex.

 Jag har förstått att du ska träffa Ella Bohlin i nästa vecka. Det är framförallt KD som har ansvaret i den här frågan och jag hoppas att du får svar på dina frågor hos dem. 

Vi vill så klart att det här ärendet blir berett på bästa sätt

Mvh, Karin Fälldin
Gruppledare (C) Hälso- sjukvårdsnämnden

Kristdemokraterna (KD) svarar

Att leva med obstruktiv sömnapné påverkar hela kroppen. Obehandlad sömnapné kan ge följdsjukdomar därför är oerhört viktigt att den som lider av sömnapné får rätt hjälp.

De ofrivilliga andningsuppehållen i sömnen leder till en sämre livskvalité och det inte finns tillräcklig energi för att göra det man vill och behöver dagtid. Arbete och fritid blir lidande.

Vi vill tillgodose vårdbehovet för denna grupp. Öppenvård för denna grupp bedrivs idag inom flera olika vårdområden och därför är det svårt att bedöma kostnaden och behovet för vården. Vi vill därför att särskilda mottagningar med rätt kompetens avseende utredning och behandling för obstruktiv sömnapné i öppenvård utanför akutsjukhus upphandlas enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Genom upphandling enligt LOU sätts prisnivån av anbudsgivaren och en god kostnadskontroll blir möjlig. Genom att upphandla flera aktörer kan valfriheten säkerställas, vilket ger patienten möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Samtidigt ska mottagningarna ha tillräcklig volym för att säkerställa en bred kompetens och hög kvalitet.

Vi är alltid måna om att patientföreträdare är delaktiga i allt arbete som berör patientgruppen. Synpunkterna på beslutsunderlaget för upphandling av sömnapnévård som inkommit från Apnéföreningen tar vi på största allvar. Vi menar att patientföreträdare alltid ska finnas med i grupper där beslut tas som rör den egna diagnosgruppen och vi har särskilt påtalat detta till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 Ella Bohlin
Barn- och äldrelandstingsråd (KD)
Stockholms läns landsting

 

Bakgrund

I början av 2016  fick Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i uppdrag att presentera ett underlag som kunde användas för upphandling av sömnvården i Stockholms län.
Rubriken på dokumentet är: ” Kunskapsunderlag för upphandling och vårdprogram gällande obstruktiv sömnapné i Stockholms läns landsting”.

Dessvärre så har inte apnéföreningen i Stockholm informerats än mindre tillfrågats av utredaren. (vilket Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bett om ursäkt för!). Apnéföreningens ordförande Gert Grundström fick reda på att utredningen fanns färdig av HSO i samband med att vi blev invalda i HSO.

Grundström tog omedelbart kontakt med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och bokade ett möte. Vid detta möte hade Grundström bjudit med Richard Harlid som medicinsk expert. På mötet fanns också Hanna Wallin som hade fått i uppdrag att skriva ihop det slutliga underlaget för upphandlingen. Apnéföreningen genom Harlid framförde flera ifrågasättanden och mötet avslutades med att vi skulle inkomma med de punkter som måste rättas till. Grundström ifrågasatte också de kostnader som hanteringen av CPAP presenterades i dokumentet. Vidare så hade man inte tagit upp de 25 miljoner som landstinget får in i hyresintäkter. Dessa pengar påstås tillfalla en hjälpmedelspott?

Den 16 maj 2017 hade Hälso- och Sjukvårdsnämnden ett sammanträde där man skulle besluta om upphandlingens genomförande. Vår ordförande hade dagen före skickat ett mail till ett 10-tal nämndrepresentanter och påpekat att det saknades komplett underlag för beslut och att de bör avvakta beslutet. Så blev det också. Ärendet återremitterades.

I sista sekund lyckades vi alltså få stopp på upphandlingen som nu har chans att grundas på ett sakligt och bättre beslutsunderlag.

Nämndens beslut om att förslaget ska återremitteras.

Brevet till Barbro Naroskyin Hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholm