Webbplatsen använder cookies för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Vi samlar inte in och sparar inte uppgifterna som överförs till vår hemsida.

Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar

Vår webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

1 jan 2023 bytte vi namn till Apné Sverige

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanering för Apnéföreningen Väst 2020

 Vi skall hålla två fasta medlemsmöten varav ett samordnas med föreningens ordinarie årsmöte. Utöver årsmötet på våren hålls ett höstmöte. Vi skall till mötena ordna med föreläsningar om aktuella ämnen som rör oss apnoiker och bjuda in leverantörer av olika hjälpmedel för apnoiker.

I samarbete med ABF genomföra studiecirklar i aktuella ämnen och vid behov kurser som handlar om skötsel av de hjälpmedel som vi apnoiker använder.

Styrelsen erbjuder sig att deltaga vid läkarstämmor och hälsokonferenser.

Sprida vår folder och annan skriftlig information till sömnlabb och vårdcentraler iVästra Götaland och Halland

Informera om sömnapné och presentera vår förening för pensionärsföreningar och andra patientföreningar.

Kontinuerligt följa tillämpningen av landstingens och Transportstyrelsens regelverk och anvisningar för apnoiker.

Verka för att CPAP med tillbehör och andra hjälpmedel också fortsättningsvis tillhandahålls utan extra kostnad för oss apnoiker.

Verka för att sprida kunskap om apné via press, radio och TV samt deltagande vid seminarium och konferenser som behandlar ämnen som rör oss som apnoiker.

Vi vill ha en specialistläkare knuten till föreningen. Vi skall deltaga i träffar, konferenser och kurser anordnade av HSO.

Vi skall ha gratis rådgivning om sömnapné på Hälsoteket, Frölunda Kulturhus och Hälsoteket Kåken i Härlanda.

 

Föreningen skall vara representerad i styrgruppen för SESAR, som arbetar med att upprätta kvalitetsregister för långtidsuppföljning av apnoiker.

Ha ambition att inom föreningens geografiska område anordna promenader och kaffeträffar.

Vi skall samarbeta aktivt med övrig Apnéföreningar med inriktning för bildandet av en samordningsorganisation och till viss del samordnad information via hemsida och föreningstidning.